Bartłomiej Franciszek Meyer – jedna z ofiar chojnickiej Doliny Śmierci

Meyer Franciszek Bartłomiej urodził się 24.08.1879 r. w Konarzynach. Był synem Michała i Katarzyny. Z zawodu rolnik, służył jako żołnierz w szeregach armii pruskiej podczas I wojny światowej.

Ojciec dwanaściorga dzieci, jego żoną została pochodząca z Bindugi Weronika z domu Szewel. Mieszkał w Nowej Karczmie g. Konarzyny blisko granicy polsko – niemieckiej. Rodzina utrzymywała się z małego gospodarstwa oraz ze zbiorów runa leśnego. Znany był strażnikom granicznym, którzy w Nowej Karczmie mieszkali i posiadali tam siedzibę swojej placówki. Utrzymywali stałe kontakty z rolnikami mającymi grunty przy granicy. Często wypytywali ich o stosunki społeczne w nadgranicznej wsi. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Franciszek informował polskich strażników o takich stosunkach. Był pierwszym, który w dniu 01.09.1939 r. zauważył przekraczających granicę niemieckich żołnierzy, udających się do Nowej Karczmy (gm. Konarzyny). Pobiegł do domu, w którym mieściła się Placówka Straży Granicznej w Nowej Karczmie, gdzie mieszkali służący w niej strażnicy graniczni wraz z rodzinami. Budząc śpiących po służbie strażników, ostrzegł ich przed nacierającymi od strony Jarzębnika (niem. Eichenfelde) żołnierzami niemieckimi i umożliwił im ucieczkę. Jednym z obudzonych był str. Rzeźnicki Jan, ojciec przyszłego dyrektora banku PKO w Chojnicach. Za swój czyn Franciszek został aresztowany przez Selbstschutz dnia 24.09.1939 r. Osobą wskazującą miał być Erich Greinert, który w tym czasie obejmował funkcję Ortsgruppenleitera w Konarzynach i urzędował w budynku po byłej plebanii. Franciszek osadzony został w więzieniu w Chojnicach, a następnie rozstrzelany na początku listopada 1939 r. na Polach Igielskich.

(źródło: na podstawie przekazów ustnych i zaświadczenia wystawionego przez Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Okręgowa Komisja w Bydgoszczy udostępnionego przez jego wnuka Jerzego Majera. Materiały zebrał Karol Miszczuk). Opublikowano w Tyborski K., Joachimczyk K., Szutowicz A. 2019. Konarzyny. Cierniste oblicze wojny, Gdynia.