Zespół badawczy

dr Dawid Kobiałka – kierownik projektu odpowiedzialny za zarządzanie i implementację poszczególnych zadań projektowych, kierownik badań sondażowych w Dolinie Śmierci, działania edukacyjne i popularyzatorskie.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierował zarówno zagranicznymi projektami naukowymi (Back to the Past? The Relations between Tourism, Past, and Cultural Heritage. The Case of Poland and Sweden) jak i finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki (Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia a XX-wieczne dziedzictwo militarne na terenach zalesionych). Posiada doświadczenie zawodowe związane z archeologicznymi badaniami materialnych pozostałości z czasów I i II wojny światowej.

mgr Zbigniew Kubiatowski – wykonawca projektu odpowiedzialny za udział w badaniach terenowych oraz sprawowanie nadzoru nad kwestiami finansów projektu.

Magister nauk humanistycznych w zakresie archeologii. Uczestnik archeologicznych badań terenowych.

dr hab. prof. IAE PAN Katarzyna Kość-Ryżko – wykonawca projektu odpowiedzialny za udział w badaniach terenowych oraz przeprowadzenie wywiadów etnograficznych oraz obserwację uczestniczącą z wolontariuszami, osobami odwiedzającymi zespół badawczy w trakcie badań oraz wytypowanymi mieszkańcami Chojnic.

Profesor nadzwyczajna nauk humanistycznych w zakresie antropologii kulturowej. Badaczka problematyki polskich przesiedleńców na wschodzie oraz tematyki z zakresu tzw. antropologii śmierci.

mgr Marta Rychtarska – wykonawca projektu odpowiedzialny za udział w badaniach terenowych oraz analizę i opracowanie pozyskanego materiału kostnego.

Magister nauk humanistycznych w zakresie archeologii oraz magister nauk biologicznych w zakresie antropologii fizycznej. Uczestnik wielu badań wykopaliskowych, podczas których odpowiedzialna była za pozyskiwanie i późniejszą analizę kości ludzkich.

dr Mikołaj Kostyrko – wykonawca projektu odpowiedzialnych za pozyskanie danych lidarowych (chmury punktów) zebranych w ramach ISOKu oraz ich przetworzenie i analizę, pozyskanie i analiza historycznych zdjęć lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych, interpretacja i integracja danych w GISie.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii. Uczestnik projektów związanych z wykorzystaniem danych lidarowych oraz zdjęć lotniczych na potrzeby archeologii. Autor publikacji z zakresu archeologii nieinwazyjnej.

Filip Wałdoch – wykonawca projektu odpowiedzialny za udział w badaniach terenowych, namierzanie obszarów pod badania nieinwazyjne, prace sondażowe oraz namierzanie poszczególnych znalezisk w trakcie badań, integracja danych terenowych w GISie.

Słuchacz studiów doktoranckich na kierunku archeologia. Członek kilku projektów naukowych, w których odpowiedzialny był za zbieranie danych przestrzennych i ich integrację w GISie.

Na zasadzie wolontariatu członkami zespołu badawczego są także:

mgr Ewelina Ebertowska – wykonawczyni projektu odpowiedzialna za udział w części etnograficznych badań terenowych, zbieranie pogłębionych wywiadów jakościowych oraz materiałów audiowizualnych. Magistra kierunku wschodoznawstwo w ramach Międzyobszarowych Indywiduanych Studiów Humanistycznych i Społecznych, obecnie doktorantka w Instytucie Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkini paru antropologicznych projektów badawczych. Swoje badania prowadzi wśród polskiej mniejszości w Armenii.

dr Przemysław Zientkowski – wykonawca projektu odpowiedzialny za kwestie administracyjne, współpracę z Urzędem Miasta Chojnice, opracowanie wyników badań w formie zajęć dydaktycznych dla uczniów chojnickich szkół. Doktor nauk humanistycznych, Pełnomocnik Burmistrza Miasta Chojnie ds. rozwoju i współpracy naukowej, wykładowca akademicki. Członek kilku projektów poświęconych historii regionu chojnickiego, w których odpowiedzialny był za kwerendy archiwalne, opracowanie i publikację ich wyników.

dr Paweł Szczepanik – adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Jego zainteresowania badawcze związane są z szeroko rozumianą kulturą wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny, a także historią, antropologią kultury, kulturą ludową, badaniami obrazu i wizualności, a także metodologią nauk humanistycznych. Kierował licznymi badaniami archeologicznymi na terenie Pomorza, ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Bytowskiej. Zajmuje się również popularyzacją archeologii.