Archiwum

Ważną częścią prac badawczych są kwerendy archiwalne na temat wydarzeń w Dolinie Śmierci – miejsca, w którym Niemcy w czasie trwania II wojny światowej dokonywali masowych egzekucji na obywatelach polskich. W historiografii istnieje wiele różnych, czasem wręcz wykluczających się informacji na temat chociażby przybliżonej liczby zamordowanych oraz lokalizacji grobów masowych. Celem kwerendy archiwalnej było zebrane źródeł historycznych na temat wydarzeń w chojnickiej Dolinie Śmierci oraz ich krytyczne omówienie i analiza. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, zasoby Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy oraz zbiory Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach zostały pod tym kątem przebadane.

W trakcie badań archiwalnych wykonano kopie setek dokumentów. Ze względu na objętość materiałów nie ma technicznej możliwości umieszczenia ich na stronie projektu. Niemniej jednak wybrane archiwalia będą regularnie na niej publikowane. Jeśli jednak ktoś z Państwa szuka konkretnych informacji o swoim krewnym, który stracił życie w chojnickiej Dolinie Śmierci to prześlemy stosowne dokumenty. Prosimy o kontakt mailowy w takiej sprawie (dawidkobialka@wp.pl).