Kontakt

Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Al. Solidarności 105

00-140 Warszawa

Kierownik projektów

dr Dawid Kobiałka

email: dawidkobialka@wp.pl

nr tel.: 733 233 431