Planigrafia artefaktów pozyskanych 9 maja w Dolinie Śmierci

W przypadku badań archeologicznych w miejscach masowych egzekucji każda łuska, pocisk, medalik etc. jest – mówiąc kolokwialnie – na wagę złota. Stąd też wszystkie przedmioty odkryte w trakcie działań terenowych były namierzane trójwymiarowo przy pomocy odbiornika RTK GPS. To pozwoliło później na przygotowanie stosownych map i integracji różnych danych w systemach informacji przestrzennej. Zatem w trakcie realizacji tego zadania nie pozyskiwaliśmy po prostu artefaktów drugowojennych, ale zbieraliśmy w rzeczywistości informacje, które można z przedmiotów wydobyć w kontekście interesujących nas wydarzeń.